جایگاه پرسپولیسیها در اختیار تماشاگران تراكتور قرار میگیرد
 
تماشاگران تیم تراكتورسازی تبریز از حالا در صدد سفر به تهران هستند تا بازی این تیم مقابل استقلال را از نزدیك تماشا كنند. نكته مهم این است كه طبق قوانین فقط 10درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی در اختیار تماشاگران تراكتور قرار خواهد گرفت ولی مطمئنا در این دیدار باید شاهد حضور 30هزارتماشاگر تبریزی در استادیوم آزادی باشیم.از طرفی استقلالیها میخواهند اكثر ظرفیت ورزشگاه در اختیار خودشان باشد ولی به طور حتم حضور پرتعداد تماشاگران تبریزی معادلات را به هم خواهد زد. آخرین اخبار حاكی از آن است كه سازمان لیگ میخواهد جایگاه تماشاگران پرسپولیس در ضلع شمالی ورزشگاه آزادی را در اختیار تماشاگران تراكتور قرار دهد و بالای همین جایگاه در طبقه دوم هم به تراكتوریها تعلق پیدا كند.