نظرزاده دستیار یسیچ در شهرداری تبریز می شود
 علی نظرزاده که تا چندی قبل جدی ترین گزینه سرمربیگری کاوه تهران اعلام شده بود این روزها در آستانه پیوستن به شهرداری تبریز قرار گرفته است.
علی نظرزاده که تا چندی قبل جدی ترین گزینه سرمربیگری کاوه تهران اعلام شده بود این روزها در آستانه پیوستن به شهرداری تبریز قرار گرفته است.
                                             

  (ادامه مطلب)