امیرحسین صادقی که در بازی تراکتور - شهرداری در دقیقه 8 دروازه شهرداری را باز کرد، مصدوم شد.صادقی با این حال در بازی بعدی تراکتور که در مقابل  استقلال تیم فصل قبلش در ورزشگاه آزادی خواهد بود را از دست می دهد.